Translation of the Quran in Tagalog – Recitation by Sheikh Sa`d Al-Ghamidi

Recitation of Al-Fatihah and the last three parts of the Quran by Sheikh Sa`d Al-Ghamidi with a reading the translation of the Quran in Tagalog.

BookPodcastDownloadmediaplayerQuickTimerealplayerWinampradiotuneinRSS

Translation of the Quran in Tagalog – Recitation by Sheikh Mishari Rashid Al-Ifasy

Recitation of Al-Fatihah and the last three parts of the Quran by Sheikh Mishari Rashid Al-Ifasy with a reading the translation of the Quran in Tagalog.

BookPodcastDownloadmediaplayerQuickTimerealplayerWinampradiotuneinRSS

Translation of the Quran in Tagalog – Recitation by Sheikh Mahmud Siddiq Al-Minshawi

Recitation of Al-Fatihah and the last three parts of the Quran by Sheikh Mahmud Siddiq Al-Minshawi with a reading the translation of the Quran in Tagalog.

BookPodcastDownloadmediaplayerQuickTimerealplayerWinampradiotuneinRSS

Translation of the Quran in Tagalog – Recitation by Sheikh Abdul-Basit Abdul-Samad

Recitation of Al-Fatihah and the last three parts of the Quran by Sheikh Abdul-Basit Abdul-Samad with a reading the translation of the Quran in Tagalog.

BookPodcastDownloadmediaplayerQuickTimerealplayerWinampradiotuneinRSS

Translation of the Quran in Tagalog

Ang Islam Banal na Qur'an Mga Aklat Mga Audio Mga Artikulo , Mga Panayam Pang-Islamiko , Libreng Mga Boses

BookPodcastDownloadmediaplayerQuickTimerealplayerWinampradiotuneinRSS